KLUB CHOVATELŮ
BEARDED COLLIÍ

Vážení vystavovatelé a členové klubu,
tímto oznamujeme změnu v konání II. KV se zadáváním titulu CAC, bez zadávání titulu Klubový vítěz v Dehtářích. Původní termín: 29. 6. 2019., NOVÝ TERMÍN 30. 6. 2019. Ke změně dochází z důvodu kolize termínů NV Klatovy a naší klubové výstavy. Chyba se stala na straně výboru klubu a velmi se za ni omlouváme. Psi, kteří jsou již na výstavu přihlášeni, avšak z důvodu posunu termínu o jeden den na výstavu nemohou přijet, prosím proveďte odhlášení psa z výstavy a bude Vám vrácen výstavní poplatek. Z tohoto důvodu přesouváme i termín konání členské schůze a to na podzimní termín 14. 9. 2019 po speciální výstavě. Děkujeme za pochopení.

20. 5. 2019
Aktualizace:
 • Klubové akce: změněn termín uzávěrek přihlášek II. Klubové výstavy v Dehtářích
 • Klubové akce: změněn termín II. Klubové výstavy v Dehtářích (i v propozicích), přidána členská schůze, přidána rozhodčí Speciální výstavy ve Velkém Meziříčí
 • V horní liště změněn termín II. Klubové výstavy v Dehtářích
 • V bočním panelu změněn termín konání členské schůze
 • Výstavy v zahraničí: přidány výsledky Speciální výstavy britských pasteveckých plemen Wiesental (DE) a Mezinárodní výstavy Wieselburg (AT)

10. 5. 2019
Aktualizace:

7. 5. 2019
Aktualizace:
 • Pasení: přidány dvě zkoušky feně Elegant Queen Anarinya

28. 4. 2019
Aktualizace:
 • Do bočního panelu přidán návrh programu členské schůze

27. 4. 2019
Obsazení tříd po II. uzávěrce na KV Mladá Boleslav

27. 4. 2019
Aktualizace:

21. 4. 2019
Aktualizace:

18. 4. 2019
Aktualizace:

17. 4. 2019
Aktualizace:

Členská schůze

Členská schůze KCHBC proběhne po Speciální výstavě ve Velkém Meziříčí 14. 9. 2019.

Návrh programu:
 1. Zahájená schůze, schválení programu
 2. Volba komisí - mandátové a volební komise
 3. Volby výboru a Kontrolní a revizní komise
 4. Finanční zpráva KCHBC za rok 2018
 5. Zpráva z chovu za rok 2018
 6. Zpráva o činnosti a plán činnosti KCHBC
 7. Zpráva o činnosti Kontrolní a revizní komise KCHBC
 8. Různé
 9. Diskuse
 10. Doplňující volby
 11. Schválení usnesení členské schůze
 12. Závěr

Členské příspěvky

Upozorňujeme členy KCHBC, že termín pro zaplacení členských příspěvků na rok 2019 je 31.12.2018, prosíme o zaplacení do tohoto termínu, podle článku III, odst. 5 Stanov KCHBC, z.s.

Majitel účtu:
KCHBC, z.s. Jelmo 28 373 71 Rudolfov

Bankovní spojení:
č.účtu: 2024768339/0800

Variabilní symboly:
01 - členství
02 - členství nový člen 

Termíny schůzí výboru

19. 5. 2019

po skončení KV v Mladé Boleslavi

Bankovní spojení

Bankovní spojení:

č.účtu: 
2024768339 / 0800

Variabilní symboly – platby KCHBC

01
- členství

02 - členství nový člen
03 - výstavní poplatek
04 - kontrola vrhu - poplatek za štěňata
05 - uchovnění
06 - inzerce
07 - různé